13. OMC 2018

U periodu od 17. do 20. oktobra, ove godine na Zlatiboru u Hotelu Palisad će biti održana XIII međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji OMC 2018. Konferencija obuhvata sledeće teme (Pročitajte više):

 • Geološka istraživanja i istraživanja radne sredine
 • Razvoj sistema površinske eksploatacije
 • Unapređenje tehnike i tehnologije u površinskoj eksploataciji
 • Projektovanje i prostorno planiranje u površinskoj eksploataciji
 • Informatika, informacioni sistemi, modeliranje i razvoj softvera u površinskoj eksploataciji
 • Selektivna eksploatacija, homogenizacija i upravljanje kvalitetom mineralnih sirovina
 • Zaštita površinskih kopova od podzemnih i površinskih voda
 • Rekultivacija površinskih kopova i odlagališta, deponija, i odlagališta rudarskog i komunalnog otpada
 • Zaštita na radu i zaštita životne sredine i energetska efikasnost
 • Menadžment, organizacija i upravljanje u površinskoj eksploataciji
 • Zakonska regulativa u rudarstvu

JUKOM

Kontakt

Telefon: +381 (11) 3347 - 155 ; 3347 - 157
E-mail: office@jukom.org.rs

Sekretarijat

27. Marta br. 18 , Beograd