8. UGALJ 2017

U periodu od 11. do 14. oktobra, ove godine na Zlatiboru u Hotelu Palisad će biti održana VII međunarodna konferencija UGALJ 2017. Konferencija obuhvata sledeće teme (Pročitajte više):

 • Geološke i eksploatacione rezerve uglja i radna sredina
 • Razvoj sistema eksploatacije uglja
 • Unapređenje tehnike i tehnologije u eksploataciji uglja
 • Projektovanje i prostorno planiranje u eksploataciji uglja
 • Informatika, informacioni sistemi, modeliranje i razvoj softvera u eksploataciji uglja
 • Selektivna eksploatacija, homogenizacija i upravljanje kvalitetom uglja za potrebe termoelektrana
 • Zaštita površinskih kopova uglja od podzemnih i površinskih voda
 • Rekultivacija površinskih kopova i odlagališta, deponija pepela, šljake i gipsa i odlagališta komunalnog otpada
 • Zaštita na radu i zaštita životne sredine
 • Menadžment, organizacija i upravljanje u eksploataciji uglja
 • Zakonska regulativa u rudarstvu

JUKOM

Kontakt

Telefon: +381 (11) 3347 - 155 ; 3347 - 157
E-mail: office@jukom.org.rs

Sekretarijat

27. Marta br. 18 , Beograd