EDUKACIJA

Da li ste ikada razmišljali o tome koliki je rok trajanja našeg znanja i postojećih veština? Nema preciznog odgovora, ali jedno je sigurno – naša znanja i veštine zastarevaju velikom brzinom! Ako vremenom ne postajemo bolji, vremenom sigurno postajemo lošiji. Kontinualno učenje i usavršavanje je minimalni zahtev za uspeh u poslu na bilo kom organizacionom nivou.

U odnosu na vaše specifične potrebe, naši eksperti iz zemlje i inostranstva, će zajedno sa vašim menadžment timom, raditi na kreiranju i sprovođenju onih edukacionih programa koji će u vašoj kompaniji doprineti povećanju vašeg ukupnog intelektualnog kapitala. Da spoznamo vaše potrebe, u radu koristimo savremenu metodologiju zasnovanu na najnovijim modelima poslovnog konsaltinga i edukacije, upotrebom konkretnih alata baziranih na istraživanju. Interaktivne treninge i radionice kreiramo prema vašim potrebama i zahtevima, korišćenjem metoda aktivnog učenja kroz studije slučajeva.

Programi edukacije i obuke usmereni su na:

- strateško i operativno planiranje u rudarstvu i ekologiji;

- upravljanje rudarskim i ekološkim projektima;

- upravljanje rudarskim i ekološkim rizicima;

- organizaciju i sisteme površinske i podzemne eksploatacije;

- organizaciju i sisteme održavanje opreme;

- upravljanje rudarskim otpadom;

- sanaciju i rekultivaciju površinskih kopova i odlagališta;

- sanaciju i rekultivaciju odlagališta rudarskog i drugog otpada;

- sanaciju, remedijaciju i zatvaranje rudnika;

- seriju ISO 9000, 14000, 18000, 27000 i 50000 standarda;

- enrgetsku efikasnost.

JUKOM

1

Kontakt

Telefon: +381 (63) 385 - 235;
E-mail: office@jukom.org.rs

Sekretarijat

Kneza Miloša 7, Beograd;