15. OMC 2022

U periodu od 12. do 15. oktobra, ove godine na Zlatiboru u Hotelu Palisad će biti održana XV međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji OMC 2022. Konferencija obuhvata sledeće teme (Pročitajte više):

 • Geološka istraživanja i istraživanja radne sredine
 • Razvoj sistema površinske eksploatacije
 • Unapređenje tehnike i tehnologije eksploatacije
 • Projektovanje i prostorno planiranje u površinskoj eksploataciji
 • Informatika, informacioni sistemi, modeliranje i razvoj softvera u površinskoj eksploataciji
 • Selektivna eksploatacija, homogenizacija i upravljanje kvalitetom mineralnih sirovina
 • Zaštita površinskih kopova od podzemnih i površinskih voda
 • Rekultivacija površinskih kopova i odlagališta, deponija, i odlagališta rudarskog i komunalnog otpada
 • Zaštita na radu, zaštita životne sredine i energetska efikasnost
 • Savremeni ekološki pristupi za održivije rudarstvo
 • Menadžment, organizacija i upravljanje u površinskoj eksploataciji
 • Zakonska regulativa u rudarstvu

JUKOM

1

Kontakt

Telefon: +381 (63) 385 - 235;
E-mail: office@jukom.org.rs

Sekretarijat

Kneza Miloša 7, Beograd;

Tekon - Sistemi d.o.o. | ©2022 All Rights Reserved.