11. UGALJ I KRITIČNI MINERALI CCM 2023

U periodu od 11. do 14. oktobra, ove godine na Zlatiboru u Hotelu Palisad će biti održana XI međunarodna konferencija CCM 2023. Konferencija obuhvata sledeće teme (Pročitajte više):

 • Inovativne tehnike i tehnologije u geološkim istraživanjima
 • Geološke i eksploatacione rezerve i radna sredina
 • Strateški pristupi: ugalj i energetska tranzicija, kritični minerali i budući razvoj
 • Sistemi eksploatacije
 • Inovativne tehnike i tehnologije u eksploataciji
 • Zaštita rudnika od podzemnih i površinskih voda
 • Upravljanje kvalitetom mineralnih sirovina
 • Rudarstvo 4.0-pametni rudnici
 • Rekultivacija rudnika, rudarskih objekata i odlagališta otpada
 • Menadžment u rudarstvu:
 • -Zaštita na radu, zaštita životne sredine i energetska efikasnost
  -Menadžment organizacijom, projektima i rizicima u eksploataciji
  -Zakonska regulativa u rudarstvu
  -Rudarstvo i prostorno planiranje

JUKOM

Kontakt

Telefon: +381 (63) 385 - 235;
E-mail: office@jukom.org.rs

Sekretarijat

Kneza Miloša 7, Beograd;